DJi


Najväčší produkt našej spoločnosti sú DJi. Zaoberáme sa zabávaním ľudí v kluboch, diskotékach a na súkromných akciach. Spolu s DJmi ponúkame aj sprievodné celovečerné programy, ktoré nájdete na podstránke PRODUKTY. Naša spoločnosť disponuje šesnástimi DJmi, ktorí sú uvedení v zozname na tejto stránke.

Každý z DJov má zakúpenú licenciu od Slovenského Ochranného Zväzu Autorského (SOZA) a SLOVGRAM, ktorá ich oprávňuje hrávať z akéhokoľvek formátu alebo nosiča. Je to z dôvodu neustále sa zvyšujúcich kontrol a útokov na podniky a samotných DJov.

Každý DJ je špecifický a preto si dobre prezrite ich samotné profily alebo si nechajte poradiť pri ich výbere. Pôsobenie našich DJov je celoslovenské. Veľmi ľahko si ich môžete pozrieť takmer v každom väčšom meste.