FS - Fashion Sound


V januári 2012 vznikla myšlienka. Niekoľko hudobných nadšencov dalo hlavy dokopy, aby vytvorili niečo, čo na slovenskom trhu chýbalo. Hovoríme o ľuďoch, ktorí sa už vtedy dlhé roky profesionálne venovali hudbe a životu súvisiacim s ňou. Pravidelne sa stretávali so zákazníkmi, majiteľmi klubov, či rôznymi nevšednými situáciami, ktoré vyžadovali individuálne riešenia. Tieto zážitky a skúsenosti sa rozhodli zhromaždiť a šíriť ďalej. Vtedy vznikol pojem Fashion Sound, ktorý týchto nadšencov zjednotil. Postupom času sa Fashion Sound začal uberať rôznymi smermi tak, aby mohli jeho zakladatelia v čo najväčšej možnej miere šíriť jeho posolstvo, ktorým je dopriať ľuďom kvalitnú a uvoľnenú zábavu. Áno, bavíme sa o diskdžokejoch, lepšie povedané DJoch, ako sa radi nechávajú oslovovať, ktorí si uvedomujú dôležitosť ich remesla a chcú pravidelne odovzdávať kus seba, v podobe pozitívnej energie, publiku. Už v začiatkoch sa ku skupine pridalo množstvo priaznivcov, ktorých oslovila táto myšlienka a ich počet neustále rastie. Jedná sa o verných party ľudí, ktorí sa chodia zabávať na akcie, ale aj o iné spoločnosti, s ktorými sme nadviazali spoluprácu a fungujú dodnes.

 

Pozitívne odozvy z viacerých strán motivovali DJov k tomu, aby svoje schopnosti zveľaďovali a taktiež prispievali k napredovaniu spoločnosti. To, že sú pracovné vzťahy vo Fashion Sounde úzko prepojené s tými osobnými, robí z tejto spoločnosti ojedinelú, súdržnú skupinu, možno až rodinu, akú by ste na Slovensku hľadali veľmi dlho. Títo DJi sa navzájom nepovažujú za konkurenciu, ale za kamarátov a práve to ich vedie k ďalšiemu cieľu a tým je napomáhanie k ustáleniu a zlepšeniu vzťahov na slovenskej DJskej scéne. Rok čo rok sa portfólio spoločnosti rozširuje, tým pádom už dávno nie je reč iba o samotných DJoch, ale aj o množstve súvisiacich produktov a služieb, o ktorých sa môžete dočítať na nasledujúcich stránkach. Napriek tomu, že sa niektorí členovia tímu Fashion Sound časom obmenili, naďalej zostáva zachované "zdravé" jadro a myšlienka. Jednou z priorít je aj naďalej vysoká profesionalita, ústretovosť a flexibilita. Každý člen bol vybraný na základe splnenia mnohých prísnych podmienok tak, aby bola kvalita Fashion Soundu zachovaná aj naďalej. Školenia, workshopy, technické cvičenia alebo aj prostá návšteva hudobných eventov v roli zákazníka, robia z týchto ľudí univerzálnych, zdatných a spoľahlivých DJov. V rámci zdokonaľovania kvality svojej práce sa v tíme vzájomne odovzdávajú potrebné informácie, DJi taktiež sledujú aktuálne hudobné trendy. Aj tieto aspekty robia zo spoločnosti Fashion Sound popredného hráča na poli slovenského DJingu a klubového priemyslu. Svoje miesto v tejto brandži má nepochybne aj technika. Na základe skúseností vieme, že častým kameňom úrazu pri organizovaní eventov, je nedostatočne prispôsobená zvuková, svetelná či podporná technika. Bohužiaľ, k takýmto situáciám dochádza na Slovensku často, práve preto my kladieme dôraz na to, aby technika, ktorú poskytujeme, plne postačovala podmienkam a požiadavkám danej akcie, navyše aj s rezervami. Základom úspešnej realizácie eventu zo strany organizátora, je uvedomenie si dôležitosti technického zabezpečenia a za pomoci našich skúseností radi pomôžeme tieto situácie vyriešiť – od počiatočného návrhu a poradenstva až po finálne uskutočnenie akcie.